Press

Sweden Sustaintech Venture Day


Press Images
januari 27, 2021

Antalet bolag inom hållbar teknik/ greentech/sustaintech ökar och det är lättare att skaffa kapital

januari 15, 2021

Sweden Sustaintech Venture Day underlättar för mindre, lokala bolag att hitta kapital

november 18, 2020

Bill Gates Breakthrough Energy Ventures huvudtalare på Sweden Sustaintech Venture Day 2021

september 25, 2020

Richard Youngman confirmed for the 2021 Sweden Sustaintech Venture Day

We are now looking forward to the 11th of February 2021. Investors who visited Sweden Sustaintech Venture Day 2020 gave all […]
augusti 3, 2020

Announcement of the third Sweden Sustaintech Venture Day on February 11th 2021

Stockholm, the 3rd of July 2020 Strong interest in sustainable investments: The largest investor event for Swedish sustaintech, i.e. sustainable […]
juli 30, 2020

Investeringar i svensk och internationell Sustaintech ökar och branschen stabiliseras

BILAGA – FAKTABLAD – KORTA PUNKTER FRÅN PRESENTATIONERNA på Sweden Sustaintech Venture Day 2020 Fakta om investeringar och tillväxt i […]
juni 24, 2020

Sweden Sustaintech Venture Day genomförs 11 februari 2021

Stort intresse för hållbara investeringar:Sweden Sustaintech Venture Day genomförs 11 februari 2021Rekordmånga investerare besökte andra upplagan av SWEDEN SUSTAINTECH VENTURE […]