Absolent Group - doldis på börsen fångar in koldioxid


VD Axel Berntsson på Absolent Group är ett av våra A-bolag på Sweden Sustaintech Venture Day och är ett globalt bolag som arbetar med industriell luftrening. Bolaget har tagit fram ny teknik och siktar på att bli en ledare inom koldioxidinfångning för industriella kunder. Detta är ett nytt sätt att agera för de bolag som inte vill ”kompensera” utan aktivt dra ned halten av koldioxid i atmosfären. Bolaget har sedan länge tre stora, starka industriella ägare och har ändå haft stor nytta av att vara noterade.

- Det har varit bra för oss att sprida ägarbasen och få fler med insyn i bolaget. Vi utmanas att vara tydliga i vår kommunikation och prissättningen blir mer transparent. Vi är ju relativt okända trots att vi funnits på börsen länge. Nu har vi en extremt intressant teknik som vi dessutom har lätt att sälja då vi redan har etablerade kontakter hos större industriella kunder, säger VD Axel Berntsson.

Det Göteborgsbaserade bolaget arbetar mot stora kunder som Volkswagen, GM, Volvo, SKF och Bosch. Absolent Group har arbetat med luftrening i kommersiella lokaler i 25 år där infångandet handlat om partiklar och giftiga gaser, visserligen också är en miljöfråga, och tar nu steget in i klimatfrågan genom att rena luften från koldioxid. Absolent har en fördel i marknaden för koldioxidinfångning för industriella kunder då de har lång erfarenhet av partikel- och gasfiltrering. Företaget har också etablerade relationer och kanaler till många av de största tillverkande bolagen i världen jämfört med konkurrenterna som mer siktar på större installationer på t.ex. kraftvärmeverk. Absolent Group finns redan globalt på många marknader och har vuxit både organiskt och genom uppköp , därför har de god vana av att hantera en kraftig tillväxt.

- Att vara noterad är något jag kan rekommendera för bolag i global tillväxtfas. Viktigt att tänka på är att ju mer information du lämnar till marknaden, ju mer jämn och trovärdig börskurs får du. Nu vill vi använda vår unika position att visa upp den här nyheten för en ny typ av investerare och dem ser vi fram emot att möta på Sweden Sustaintech Venture Day, avslutar Axel Berntsson.

Absolent Group presenterar för A-panelen bestående av Niclas Holmberg på Nasdaq, Pia Irell på Trill Impact och Johan Grip på Co-founder CETIF.