Antalet bolag inom hållbar teknik/ greentech/sustaintech ökar och det är lättare att skaffa kapital

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 27 januari 2021


Investeringsviljan ökar i hållbar teknik enligt branschanalys:

Efter att en omfattande branschanalys av 140 bolag med omsättning mellan 5 miljoner och 4 miljarder, har nu 32 bolag valts ut att delta på Sveriges mest investerartäta arena för hållbar teknik, Sweden Sustaintech Venture Day den 11 februari 2021. Branschen växer nu kraftigt och tillgången till kapital ökar, särskilt för större bolag. Det finns fortfarande outnyttjad potential att göra världen mer hållbar med svensk teknik.

(bilaga: kommentarer på investeringsviljan från utvalda bolag inom hållbarhet)


Den totala omsättningen i dessa 140 tillväxtbolag har gått från cirka 12 miljarder SEK 2017 till 21 miljarder SEK 2019. Tillväxttakten är högst i de allra minsta och nystartade bolagen. De större bolagen har lättast att attrahera kapital.


- Det finns i år fler bolag i de större kategorierna och bolagen växer, därför fick vi öka gränsen för vår A-kategori från 50 miljoner i omsättning till över 100, säger Boel Swartling, projektledare för Sweden Sustaintech Venture Day och själv entreprenör/investerare.


35 av de 140 bolagen i bruttolistan är börsintroducerade vilket står för cirka 5,5 miljarder av de 21 miljarderna i omsättning 2019. Allt fler bolag väljer att notera sig och här återfinns främst bolag inom energisektorn samt transport/mobilitet, dvs. kapitalintensiva bolag.


- Trots Sveriges historia som industrination är riskkapitalmarknaden uppbyggd för att finansiera digitala bolag. Det finns för få investerare som investerar i tungt industriella bolag och därför väljer många börsen. Det tar längre tid att bygga ett industriföretag och därför råder fortfarande brist på riskkapital. Vi har fått det unika tillfället att ha en presentation av Bill Gates Breakthrough Energy Ventures den 11 februari och de har en strategi för just det tålamod som krävs, säger Boel Swartling.


I kategori B omsättning 50-100 finns en midja i antal snabbväxande tillväxtbolag.


- Här finns många intressanta tekniker som förtjänar mer intresse från privata investerare. En möjlig anledning till detta är att det under perioden 2012 - 2017 fanns väldigt lite riskkapital för dessa bolag då många investerare ännu ej hade fokus på hållbarhet, säger Boel Swartling.


Sweden Sustaintech Venture Day den 11 februari är en mötesplats för sustaintechbolag och investerare såsom venture capitalbolag, fonder och affärsänglar. Bakom evenemanget står Energimyndigheten, Sting och Cleantech Scandinavia. Scenprogrammet innehåller presentationer från tunga investerare och internationella organisationer som Breakthrough Energy Ventures, EU:s Green New Deal, World Energy Council, tyska Energimyndigheten DENA med flera.


"För oss som finansierar bolag i tidigt skede är det glädjande att tillgången på kapital från privata investerare ökar. Med internationell expansion av våra energiinnovationer har Sverige potential att starkt bidra till världens energiomställning" säger Andreas Stubelius på Energimyndigheten.


Bilaga 1: Några kommentarer på investeringsviljan från utvalda bolag:

Ett av de mer kända bolagen som valts ut för Sweden Sustaintech Venture Day är Azelio, listat på Nasdaq First North. Bolaget har en revolutionerande teknik för att lagra förnybar energi på ett högst skalbart sätt.


"Intresset för Azelio bland investerare har ökat kraftigt under 2020, vilket gjort att vi under hösten kunde ta in 270 Mkr för att finansiera vår väg mot volymproduktion. Vi möter idag specialistinvesterare, svenska och utländska institutioner m fl. vilket gör att kraven på oss som bolag konstant ökar vilket vi anstränger oss att hålla jämna steg med" säger Jonas Eklind, vd på Azelio.


Det finns också ett par olistade A-bolag med omsättning över 100 miljoner utvalda att delta på Sweden Sustaintech Venture Day: Svea Solar, Comsys och Corebon.

En kategori där antalet bolag växer kraftigt är återvinning av material i olika sektorer. Före årsskiftet noterades Renewcellsom har en världsledande teknik för att återvinna textil.


"Börsen i Sverige är speciell på så sätt att den faktiskt fungerar som det är tänkt – här förser investerare bolag med kapitalet de behöver för att växa snabbt. I och med noteringen på First North kan vi nu investera i en kraftig kapacitetsexpansion för att möta den enorma efterfrågan som finns att göra modeindustrin cirkulär" säger Patrik Lundström, vd Renewcell.


Snabbväxande Matsmart återfinns i icke noterade bolag kategori A. De säljer konsumentprodukter som annars skulle ha riskerat att slängas och ser en tydlig ökning av intresset.


"2020 har varit ett maxat år hos oss. Vår tyska sajt har fått en flygande start, vi taktar redan 100 MSEK i omsättning på Europas största marknad och vi har nått lönsamhet enskilda månader i Sverige. Framgångarna speglar sig tydligt i intresset från investerare under pågående finansieringsrunda. Vår erfarenhet är också att intresset generellt för investeringar i hållbara bolag ökat lavinartat, det går knappt att jämföra med bara ett eller ett par år sedan. Däremot släpar kunskaperna kring hur impactbolag ska mätas och utvärderas" säger Karl Andersson, vd och grundare.


I kategori B, onoterade bolag med en omsättning mellan 25 och 100 miljoner finns bolaget Greenbyte som säljer en mjukvaruplattform för data från vindparker, solparker.


"Anskaffning av kapital var svårt i det riktigt tidiga skedet. När vi fick lite fart på verksamheten var det många som ville investera och på sistone får jag mail från intresserade investerare nästan dagligen" säger Jonas Corné, vd på Greenbyte.


I bolagskategori C omsättning mellan 10 miljoner och 25 miljoner har tillväxten varit hög. We aRe SpinDye är ett aktuellt bolag som precis inlett samarbete med H&M och adresserar ett aktuellt problem då de har en process för miljövänlig färgning av textilier.


"Pandemin som skakat världen inklusive modeindustrin har naturligtvis även påverkat oss. Det till trots har många stora spelare visat starka åtaganden och tydligt klargjort att de inte tänker låta ett hack i skivan sätta stopp för hållbarhetsambitionerna. Vi ser snarare tecken på starkare mandat för ett tydligare fokus i produktutvecklingsleden och att omställning till processer med lägre påverkan är högt prioriterat. Så om förra året fick en skakig start avslutade vi det desto bättre med ett produktsläpp tillsammans med en av världens största retailers som gav publicitet över hela världen och en lyckad börsnotering där intresset för vår aktie var skyhögt och tecknades till 340%" säger Andreas Andrén, CEO på We aRe Spin Dye.


C-bolaget Cake har fått mycket uppmärksamhet för sina designade, hållbara elmotorcyklar med målet noll utsläpp i trafiken.


"Hållbarhet som "buzzword" intresserar alla. Alla ser den kommersiella uppsidan och hittar snabbt ett sätt att sminka verksamheten, till att framstå som mera grön. Men att från grunden ta ansvar för omställningen, med de resurser som krävs, lockar inte många. Inte heller riskkapitalet med naturlighet. Däremot så är trenden positiv och möjligheterna att fuska sig igenom eller att ta genvägar minskar med ökad transparens och den kollektiva skyldigheten till förändring. Med det sagt så har det varit svårt att locka riskkapital men att det ljusnar" menar Stefan Ytterborn, grundare av Cake.


I Sweden Sustaintech Venture Days kategorier har i år en ny kategori D - bolag med omsättning mellan 5 och 10 miljoner lagts till och här finns ett samarbete med inkubatorerna MINC, LEAD, Dalarna Science Park, Sting Bioeconomy, Arctic Business Ventures och Chalmers Ventures. Tillväxten är störst här.


Optimering av råvaruanvändning eller energiåtgång växer kraftigt. Katam Technologies är ledande inom nya AI-baserade mätmetoder som möjliggör ökad volymtillväxt och avkastning samt minskade CO2-utsläpp för den globala skogsindustrin.


"Det finns ett stort intresse för greentech bland många investerare vi har pratat med. Samtidigt är det en ny bransch och det har inte varit helt lätt att ta steget från ängelinvestering till Seed/Series A. Mer riskvilligt kapital i ett tidigt skede skulle betyda mycket för att accelerera innovationen i branschen och därmed snabbt kunna bidra till klimatnytta" säger Krister Tham, vd på Katam.


Bilaga 2: Övriga bolag i urvalet

I urvalet av bolag finner vi som alltid en grupp bolag inom energisektorn, exempelvis Cell Impact som tillverkar flödesplattor för bränsleceller ochFirst North-noterade Alight i kategori B (25-100 miljoner), ett ledande bolag inom solenergi som tjänst och de expanderar just nu kraftigt i Europa. Inom energiområdet kategori B finns också vågkraftbolaget CorPower Ocean som har lyckats hitta en framgångsrik lösning på en av de mest komplicerade förnybara energikällorna där en av världens kraftigaste naturresurser vågkraft används för energi. Solkraft är aktuellt i kategori C där vi hittar Trine som gör det lättare för folk att investera i solenergi på tillväxtmarknader. Swedish Algae Factory AB utvinner ett högteknologiskt material från kiselalger, en hittills relativt outnyttjad förnybar resurs. Algica som det heter kan exempelvis användas för att förbättra solpanelers effektivitet samt för fuktgivning, rengöring och UV-skydd i hudvårdsprodukter. Och slutligen inom energi finns också snabbväxande D-bolagetEpishine som klarar att omvandla inomhusljus till el med små solceller vilket kan ersätta batterier etc.


Två stora, privatägda bolag inom industriell luft återfinns i kategori A, First Northnoterade Absolent Group som tillverkar och säljer globalt en filtreringsteknologi för processluft i industri, storkök och hantverksmiljöer och har en attraktiv teknik för att fånga in koldioxid. Bolaget har vuxit snabbt och lönsamt, organiskt och med förvärv. I kategori B finns också Scandinavian Centriair som utvecklar och erbjuder teknologiskt ledande lösningar för minskning av industriella luftburna utsläpp. Bolaget arbetar både i Asien, Europa och Nordamerika och har huvudkontor i Sverige och USA.

Återvinning är stort och alltfler svenska bolag arbetar med att återvinna både material och färdiga produkter. I kategori A finns Againity som genererar energi från avfallsvärme från industrier och hushållssopor och var med på SSVD även 2020.


Ett bolag inom nya material är SweGaN som gör högkvalitativa epitaxiella skivor, inom kategori C (10-25 miljoner). I kategori D finns Graphmatecsom räknar med att med sitt grafenmaterial revolutionera en mängd branscher.


Med tanke på tillväxten av elektriska fordon så finns förutom Cake i urvalet också lönsamma snabbväxaren CaCharge aktuella, de utvecklar lastbalanserad laddinfrastruktur för P-platser, finns i kategori C.


Det finns flertalet intressanta mjukvarubolag utvalda att delta. Greater Than finns i kategori A då det är noterat på Nasdaq First North Markets och exporterar en palett med insurtech-lösningar till försäkringsbolag, ny mobilitet och fordonstillverkare som vill bidra till att öka medvetenheten och CO2-utsläpp genom en individuell prissättning. En annan snabbväxare är B-bolaget Univrses som gör 3D-modeller med machine learning, främst för förarlös trafik och mobilitet, men programvaran kan användas för flera industriella applikationer. Detta bolag inom kategori B har nära nog tredubblat omsättningen på tre år kategori C finns Exeri har ett Smart Grid övervakningssystem som gör gammal teknologi till ny för nätoperatörer och identifierar felaktigheter för att spara tid och resurser. Sensative i kategori C erbjuder plattformslösningar för att digitalisera städer, byggnader och företag. Viking Analytics är också i kategori C, ett mjukvaruföretag för industrier som behöver optimera processdata därigenom skapa smarta lösningar. Position Green i kategori C erbjuder en plattform för datadriven hållbarhetsrapportering. D-bolaget Spotscaleutvecklar med hjälp av 3D- och AI-modeller ett system för fastigheter som upptäcker läckage av värme och sparar kostnader. Också i D finns Whywaste som erbjuder digitala lösningar för att underlätta för livsmedelshandeln att reducera svinn, också en lönsam snabbväxare.


Pressbilder, program för pitchar och presentationer samt mer information om branschen, talare mm:www.swedensustaintech.com

Press anmäler OSA till eventet här: Lisa Lönner lisa@radarkommunikation.se för att få pressinbjudan eller intervjua talare. Telefon 070 200 94 14


Sweden Sustaintech Venture Day 2021 ordnas den 11 februari (i år digitalt) och är det tredje i ordningen. Eventet startades för att arrangörerna tyckte det saknades bra kontaktyta mellan investerare och bolag inom den hållbara tekniksektorn. Eventet som stöttas, utöver de tre arrangörerna Energimyndigheten,

Sting och Cleantech Scandinavia , av 6 st lokala inkubatorer Lead, MINC, Chalmers Ventures, Dalarna Science Park, Arctic Business Incubator, Sting Bioeconomy samt, NEFCO, Svenska Institutet, Invest Stockholm, Nasdaq, Tillväxtverket, Vinnova, EIT InnoEnergy, Business Sweden, KTH, , Realtid och Wildeco.


Bild: Boel Swartling på 2020 års event.