Bill Gates Breakthrough Energy Ventures huvudtalare på Sweden Sustaintech Venture Day 2021

Momentum för svensk miljöteknik

Pressmeddelande 18 november 2020: Flera internationella besök väntas på den tredje upplagan av Sweden Sustaintech Venture Day den 11 februari 2021 – där svenska och internationella investerare möter växande svenska bolag inom miljöteknik. Arrangörerna har lyckats attrahera normalt sett publikskygga Breakthrough Energy Ventures, startat av Bill Gates tillsammans med några av världens mäktigaste investerare med syfte att accelerera omställningen.- Förra årets event ledde till både investeringar och ökad medvetenhet. Temat vi valt i år ”Breakthrough technologies – from Megatrend to Megacompanies” indikerar att vi är inne i en fas där vi med privat kapital snabbt kan skala upp de mest intressanta teknikerna, säger Boel Swartling grundare, projektledare för SSVD och investerare.


Just nu pågår urvalet av 30-40 bolag i olika kategorier som ska få möta investerare i pitchpaneler. Bland bolagen återfinns en stor variation av lösningar på planetens miljöproblem och urvalskommittén indikerar att tillgången på bolag är större i år än föregående år.


Breakthrough Energy Ventures deltar i en tung internationell paneldiskussion på eventet där också Angela Wilkinson från FN-organet World Energy Council, Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten och Andreas Kuhlmann från DENA, German energy Agency är med. Anderas Kulmann talar om sina konkreta erfarenheter av att snabbt skala upp startups inom energiområdet från tyska Startup Energy Transition.


Den sammanlagda potentiella CO2-besparingen om cirka 150 av Sveriges mest lovande miljöteknikinnovationer skulle kapitaliseras och exporteras har av Energimyndigheten beräknats till runt 1 Gigaton.


- Det är läge att förstå denna kraftiga tillväxtpotential - Sverige är ett av de ledande länderna för utveckling av hållbar teknik. Ett skifte pågår där det inte handlar om att vara hållbar utan snarare om att vara framtidsäkrad, säger Andreas Stubelius på Energimyndigheten.


Urvalskriterierna är att bolagen ska ha en grundläggande affär som är sustaintech (hållbar teknik oavsett bransch med någon typ av techkomponent) samt att det är ett snabbt växande bolag och är skalbart.

- Kategori A är noterade och onoterade bolag med en omsättning över 100 miljoner

- Kategori B är bolag med en omsättning 25-100 miljoner

- Kategori C är bolag med en omsättning 10-25 miljoner

- På grund av intresset har också antalet bolag utökats med en helt ny kategori D, bolag i tidig fas med omsättning 5-10 miljoner.


Inbjudan skickas inom kort ut till svenska och internationella investerare. Evenemanget sänds som brukligt digitalt och beroende på hur svenska rekommendationer ser ut kommer ett visst antal personer utöver talare och arrangörer att bli inbjudna att delta på plats.


De första bolagen som kvalificerat sig presenteras om en vecka.


Läs mer på: www.swedensustaintech.com och följ SSVD på Linked in. Mer om Breakthrough: https://www.breakthroughenergy.org

För ytterligare information eller ansökan om deltagande på eventet, kontakta:

Lisa Lönner, lisa@radarkommunikation.se

070 200 94 14