Investeringar i svensk och internationell Sustaintech ökar och branschen stabiliseras

BILAGA - FAKTABLAD - KORTA PUNKTER FRÅN PRESENTATIONERNA på Sweden Sustaintech Venture Day 2020


Fakta om investeringar och tillväxt i sustaintech-sektorn, presentation av Magnus Agerström, Cleantech Scandinavia

· Nya siffror visar att de privata investeringarna 2019 var 4,83 miljarder vilket är en fördubbling från 2018. 2018 uppgick de privata investeringarna i sektorn till 2,46 miljarder privata investeringar.

· Andelen internationella investeringar har ökat sedan 2018.

· Den genomsnittliga omsättningen per bolag ökat med 31 procent de 3 senaste åren, vilket innebär en fördubbling på tre år.

Fakta om investeringar i sustaintech-sektorn globalt, presentation av Richard Youngman, Cleantech Group

· Investeringarna globalt uppgick till cirka 35 miljarder US dollar 2019, vilket innebär en tillväxttakt med i snitt 15,5 procent per år de senaste tio åren.

· Cleantech eller Sustaintech är egentligen inte en bransch utan liksom ”digitaliseringen” är det en ”hållbarhetsanpassning” som löper inom alla områden där ny och mer hållbar teknik behövs.

· Tidigare har de flesta investeringarna skett i Energy & Power. Nytt för i år är att största investeringsområdet är Agriculture & Food samt Transportation & Logistics.

· De olika områden som Cleantech Group mäter i storlek miljarder US dollar:

o Energy & Power 4

o Transportation & logistics 14

o Materials & Chemicals 3

o Resources & Environment 3

o Agriculture & Food 6

o Enabling technologies 5

· ”Corporate investments” dvs investeringar gjorda av stora företag, står för 1 av 3 deals under 2019, detta jämfört med 1 av 10 år 2010

· Richard Youngman noterar fler och fler fonder vilka är till sin helhet är dedikerade till endast cleantech.

· Fler exits under 2019 signalerar att marknaden är mogen och företagen stabilare.

· Europa är drivande vad gäller att generera mindre, innovativa bolag baserad på ny teknik och tillväxten och investeringstakten är hög. 14 procent av de privata investeringarna kommer från Norden. Asiatiska investerare har varit mycket aktiva i Europa det senaste året.

· Cleantech Groups eget Cleantech börsindex har gått bättre än övriga index sedan 2016.

· Länge var de största investerarna kommunala och statliga men privata investerare har de senaste åren gått om de statliga.

Fakta om de globala investeringarna i förnybar energi - PRESENTATION av Marzia Zafar, World Energy Council

· De totala investeringarna i förnybar energi uppgick till 3,5 miljarder US dollar globalt, närmare hälften av de totala investeringarna i energi.

· Den största andelen investeras i vind- och solkraft. Dock spelar investeringar i fossila anläggningar fortfarande en relativt stor roll och dessa uppgår till 4,5 miljarder.

· Detta innebär enligt Marzia Zafar att vi fortfarande aktivt låser in oss i ett fossilberoende.

· De tre övergripande trenderna under 2010-talet har varit decentralisering/digitalisering och koldioxidbesparing.

· De huvudsakliga områden som satsas på nu är:

o Låsa och lagra koldioxid

o Blockchain

o Energilagring

o Ren kväve

o Kärnkraft

· Konsumenterna är villiga att göra ganska stora förändringar för att skapa mer hållbar energianvändning men tror att de har liten möjlighet att påverka. Det man tror mest på är att kunna styra energianvändandet till rätt tider och rätt mängd samt spara energi. Detta enligt globala konsumentundersökningar gjorda av World Energy Council.

· Energibolagens intressenter tror på att utvecklingen av elfordon samt energieffektivitet är de viktigaste källorna till ett lägre CO2-utsläpp. Resultatet kommer från en studie där över 3 000 energichefer i 104 länder tillfrågades, och 200 thought leaders, för att göra en ”disruption” av energisystemet.