Magnus Brandberg på Gullspång Invest - för få investerare förstår hårdvaran som behövs

Magnus Brandberg är en av Sveriges mest erfarna investerare inom Sustaintech och är med i vår tunga huvudpanel på scenen imorgon tillsammans med Mr Gaetan Bonhomme från Bill Gates Breakthrough Energy Ventures, Mr Edgeir Vårdal Aksnes från succébolaget Tibber, Mr Robert Andrén Generaldirektör på Energimyndigheten och Ms Angela Wilkinsson från FN-organet World energy agency. Vi ställde några frågor till Magnus.


Kommer Sveriges innovationer inom det här området kunna utvecklas till megacompanies såsom vi pratar om, och vad krävs?

Ja, utan tvekan. Vi har ju under de senaste drygt hundrafemtio åren lyckats bygga stora teknikbaserade globala företag. Innovativ teknik i händerna på rätt typ av bolagsbyggande entreprenörer i kombination med riskvilligt och uthålligt kapital är receptet för att bygga bolag som inte bara är världsledande i Sverige, utan i hela världen.


En varm dag i Taiwan där Baseload Capital, ett av våra portföljbolag som jag är ordförande i, undersöker potentiella siter för uppförande av geotermiska kraftverk som kan producera förnybar energi.


Vad tittar du på när du utvärderar en investering?

Ett investeringsbeslut baseras självklart på en sammanvägning av många olika faktorer, men absolut viktigast är entreprenören eller teamet. Vi vill investera i bolagsbyggare som är helt övertygade om att det går att lösa riktigt

stora samhällsproblem och är beredda att ägna resten av sitt liv åt detta om det så skulle behövas. Människor som aldrig ger upp och som kan tackla både motgångar och framgångar. Bolagets innovationshöjd, förmåga att skapa lönsamma affärer och exekvera på uppsatta mål är självklart också grundläggande för att vi ska kunna stötta bolaget.


Är det något som skiljer cleantech/sustaintechinvesteringar från andra vanliga investeringar? Något särskilt att titta på om man är ny på området?

Ofta innefattar ju miljöteknik hårdvara, en fysisk produkt som inte bara måste tillverkas, transporteras och installeras, utan dessutom finansieras - alltså en ganska stor skillnad mot mjukvara som är hörnstenen i många andra tillväxtbolag. Samtidigt ser vi idag fler och fler sätt att lösa bolagens finansieringsbehov på vilket gör finansieringen lite lättare.


Det är dock fortfarande alldeles för få investerare som ser teknik som en möjlighet, och som inte har uthålligheten att investera i hårdvara. Så sammanfattningsvis, som investerare ska man titta på bolag som lyckats lösa finansiering, produktion och utrullning utan att binda för mycket eget kapital i verksamheten. Och vara tålmodig.

Du som varit med länge, känns läget nu så optimistiskt som vi tror och har du förhoppning om att intresset för området hållbart kommer att fortsätta?

Jag är i grunden possibilist, som Hans Rosling beskrev personer som både noterar den positiva utveckling som sker och samtidigt är övertygad om ytterligare framsteg. Men jag tror tyvärr också att vi har en lång väg kvar till det mål som vi borde ägna all vår uppmärksamhet - att bygga ett resilient samhälle som tillgodoser människans grundläggande behov samtidigt som det tar hänsyn till resten av biosfären på planeten.