Sweden Sustaintech Venture Day sätter hållbara investeringar på agendan

Stockholm den 26 oktober 2020

Energimyndigheten och övriga partners har beslutat att för tredje året upprepa succén med Sweden Sustaintech Venture Day, i år med möjlighet att delta digitalt. För närvarande arbetar nomineringskommittén med att göra urvalet av bolag. I den här intervjun berättar Sasan Shaba från Energimyndigheten vilket momentum som byggts för svensk miljöteknik, både i Sverige och internationellt. Notera 11 februari 2021 i agendan.


Stockholm, the 26th of October 2020

The Swedish Energy Agency and its partners have decided to repeat the success event Sweden Sustaintech Venture Day, and this year with a digital event. At this moment, the nomination committee is working with the selection of companies. Sasan Shaba from the Swedish Energy Agency talks abut the momentum for Swedish Sustaintech in this interview, both in Sweden and internationally. Note the 11th of February in your agendas.