Utmaningen är tiden - Azelio redo för den kommersiella fasen

Azelio presenterar för pitchpanel A bestående av Niclas Holmberg från Nasdaq, Pia Irell från Trill Impact och Johan Grip Co-founder av CETIF. Vi gjorde en intervju med VD Jonas Eklind för att ta reda på hur de ser på hur lätt det är att växa som grönt industriellt bolag. I linje med Bill Gates Breakthrough Energy Ventures så vittnar de flesta med insikt i greentech/sustaintech om att tiden den svåraste faktorn att förstå vid gröna investeringar. Att bygga ny industriell teknik tar tid, och går inte att jämföra med investeringar i program såsom gaming eller appar.

Ett av A-bolagen som presenterar på Sweden Sustaintech Venture Day är ett bra exempel. Azelio har varit noterade på First North sedan 2018 och har enligt VD Jonas Eklind gjort en extremt snabb resa från teknisk idé till kommersiell produkt. Under 2020 slöt man det första kommersiella avtalet och säljer nu sin revolutionerande teknik för energilagring av förnybar energi. Marknaden och behovet är omfattande då Azelio redan vid demonstrationen 2018 fick förfrågningar från kunder globalt på motsvarande ordervärde om 170 miljarder kronor. Noteringen på First North i december 2018 har betytt mycket för bolagets utveckling. Då intresset för grön teknologi har ökat kraftigt har det varit allt lättare att få en förståelse hos investerare.


- Att vara börsnoterad ger oss en synlighet och närvaro och vi har lyckats få förståelse för energilagring i olika faser och varför det behövs en helt ny teknologi för att spara energi i en tid när allt mer förnybar energi släpps på i näten. Naturen är föränderlig och energin måste lagras mellan olika tidpunkter då behovet av energi inte alltid matchar i tid med när moder natur väljer att generera exempelvis sol eller vind, säger Jonas Eklind.

I Sverige har vi vattenkraften att reglera med men i många länder finns ett stort behov av energilagring vid användning av solkraft. Många har börjat förstå att vi inte kan bygga ut de förnybara källorna utan att också planera och lagra energi i elnätet. Med Azelios teknologi kan vi leverera solkraft mitt i natten när det är mörkt, till ett stabilare pris.

Bild: Jonas Eklind vid invigningen av installation den 5 mars 2020 i den stora solparken Noor Ouarzazate Solar Complex i Marocko.


- Många investerare börjar titta efter gröna investeringar och har vana från techbolag och spelbolag som snabbt kommer ut på marknaden med sin teknik. Det tar lite längre tid att bygga industriella bolag. Men den gigantiska omställning som måste göras globalt är nu högst reell och det innebär stora värden på sikt. Vi tycker vi har jobbat väldigt snabbt från idé till att nu vara framme vid första kommersiella kontraktet och inledning av serieproduktion, som är planerat till tredje kvartalet 2021, säger Jonas Eklind.