Västkustalger odlas för solceller - nu efterfrågas de av världens exklusiva hudvårdsmärken

Vi träffade Sofie Allert, CEO för Swedish Algae Factory som vid sin forskning på kiselalger på Chalmers upptäckte att algerna har ett nanoporöst hightechmaterial till skal med egenskaper vi människor ännu inte kan återskapa. Materialet har solinfångande egenskaper och den första idén var att använda materialet i solpaneler. Idén blev ett bolag inom Chalmers Ventures och med professor Angela Wulff ombord i bolaget började de odla algerna i växthus på avfallsvatten från fiskerinäringen.


Solpaneler kan bli mer effektiva med hjälp av alger. Det skulle dock visa sig att solpanelsbranschen är traditionell och när det av en slump visade sig att materialet hade andra egenskaperna som gör att kiselalgernas skal kan användas som fuktgivare, rengörare samt som skydd mot både luftföroreningar och UV-ljus inom hudvårdsindustrin så hittade man direkt kommersiella kunder. Många av de naturliga och ekologiska hudvårdsmärkena i Sverige är nu kunder och för att kunna respondera på efterfrågan bygger nu Swedish Algae Factory en ny anläggning.


CEO Sofie Allert i odlingsanläggningen


- Vi har det senaste året tagit in pengar för att bygga vår nya anläggning i Kungshamn. Den står klar mot slutet av 2021 och då kan vi möta efterfrågan.


Algerna odlas i växthus på horisontella ytor och anläggningarna lever i symbios med en fiskodling på kusten som behöver vattenrening. Avfallsvattnet är mycket näringsrikt och perfekt att odla alger i, de två bildar ett utmärkt kretslopp. Hudvårdsmärken som Lilla bruket, True Organics of Sweden och Laponie of Scandinavia använder redan materialet men många stora internationella aktörer knackar på dörren. Det finns 82 000 kemikalier inom hudvård som behöver bytas ut till ekologiska ämnen. 3 av 4 hudvårdsprodukter är farliga för konsumentens hälsa och miljö enligt Konsumentverket.


- Konsumenterna vill inte ha kemikalier på sin hud. När vi kan expandera fabriken kan vi börja sälja till större märken och fortsätta vår initiala satsning på att göra solpaneler mer effektiva, säger Sofie Allert.

Solpanelsbranschen tar längre tid och är otroligt nog rätt konservativa när det gäller att nyttja naturliga material i sin produktion, detta börjar dock ändras enligt Sofie Allert.


- Inom solpanelsindustrin behövs storskaliga tester genomföras med de större volymer vi snart producerar för att påvisa effektivitetsökningen repetitivt som vi redan sett i labb. Dessa gör vi under nästa år och efter 2023 hoppas vi att vi även kan börja sälja till solpanelsbranschen, säger Sofie Allert.Chalmers Ventures är partner till Sweden Sustaintech Venture Day.